• KIRJAUDU & REKISTERÖIDY
Screen Shot 2017-06-26 at 1.06.06 PM.png
Screen Shot 2017-06-26 at 1.17.30 PM.png
unlease.png

Nopein tapa jalkauttaa uudet prosessit ja teknologiat

Nykyajan organisaatiot kohtaavat suuria haasteita uusien prosessien jalkauttamisessa ja digitaalisen muutoksen edistämisessä. 

Muutosvastaisuus johtaa vähäiseen sitoutumiseen, kun taas uuden ajattelutavan kouluttaminen perinteisin keinoin on kallista, aikaa vievää ja tuottavuutta vähentävää.

Wibe Academy auttaa yrityksiä kehittämään kyvykkyyttä nopeasti tarjoamalla ainutlaatuisen ratkaisun, joka yhdistää videon ja mikro-oppimisen toisiinsa. Uskomme, että nopea muutos edellyttää tehokasta osaamisen siirtoa oikeille ihmisille, oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Ja teemme sen sitouttavalla ja helpolla tavalla.

Uudistu nopeasti ja pysy digitalisaation vauhdissa

Prosessin uudistaminen

Nopeuta uuden liiketoimintaprosessin omaksumista mobiilivideoiden avulla.

Ohjelmiston käyttöönotto

Varmista laaja-alaisesti ohjelmistojen onnistunut käyttöönotto ja käyttö.

Työntekijän perehdytys

Täytä osaamisvajeet kokemattomien ja kokeneiden työntekijöiden välillä.

Kulttuurimuutos

Lisää henkilöstön muutosvalmiutta tukemalla heitä mikro-oppimisen keinoin.

Henkilöstön koulutus

Tee työntekijöille helpoksi saavuttaa ja ylläpitää tärkeää osaamista.

Asiakaspalvelu

Kehitä online itsepalvelua videon avulla ja vähennä tarvittavan tuen määrää.

Asiakashyödyt

Nopeus

Nopeus

Luot lyhyistä videoista koostuvan oppimateriaalin paikasta ja ajasta riippumatta. Jaat uutta osaamista jopa seuraavaksi aamuksi. Viestit nopeasti uusia ideoita, ajatuksia ja asioita yhdessä sekä kollegoiden että kumppaneiden kanssa.

Helppous

Helppous

Teet työssäoppimisesta kaikille vaivatonta. Valitset halutun kohderyhmän ja lähetät ajankohtaisen sisällön nappia painamalla. Voit seurata osallistumisaktiivisuuden kehitystä ja uusien asioiden oppimista sekä tiimi- että yksilötasolla - aina reaaliajassa.

Laatu

Laatu

Mittaat osallistumisaktiivisuutta ja osaamisen kehitystä. Analysoimalla videoiden katselua ja tuottamista löydät tiimeistä parhaat osaajat ja tehokkaimmat muutoksen edistäjät. Voit liittää videoiden oheen lyhyitä kyselyitä, joilla varmistat todellisen ymmärryksen tason kentällä ja keräät palautetta osallistujilta.

Riskien hallinta

Riskien hallinta

Lisäät ennakoitavuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Voit seurata osaamisen kehitystä eri muutostilanteissa kuten uuden järjestelmän käyttöönotossa, lakiuudistuksen jalkautuksessa tai vaikkapa uusien työntekijöiden työn ohjaamisessa reaaliajassa. Pystyt aina tarvittaessa reagoimaan ajoissa ongelmatilanteisiin.

icon wallet.png
Kustannustehokkuus

Vähennät muutosvastarintaa. Poistat työssä tehtyjä virheitä ja helpotat uusien asioiden omaksumista, kun jalkautat muutoksen oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeille ihmisille. Et maksa enää perinteisistä koulutuksesta vaan maksat siitä, että jalkautat osaamisen ja saat tarvittavat muutokset aikaan – nopeasti ja laadukkaasti.

Palvelumme idea pähkinänkuoressa
Aseta tavoitteet

1. Aseta tavoitteet

Jaa yhteiset tavoitteet ja suunnittele toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi.

Luo videot

2. Luo videot

Luo sarja lyhyitä videoita ja kristallisoi tärkeimmät asiat.

Rakenna viesti

3. Rakenna viesti

Rakenna viestisi videoiden ja oppimista tukevien kysymysten avulla.

Jaa viesti

4. Jaa viesti

Jaa viesti halutuille kohderyhmille.

Mittaa tulokset

5. Mittaa tulokset

Analysoi viestin etenemistä ja mittaa tuloksia reaali-aikaisesti.

Opi lisää
Asiakkaamme haluavat kasvaa
Meillä on yli 29 000 tyytyväistä käyttäjää
kesko.png
opteam.png
laatutakuu.png
faunatar.png
spectra.png
Framery-1.png
respecta.png
punnitse.png
avarn.png
kemi shipping.png
forever kuntoklubi.png
Lue asiakas-caseista
Screen Shot 2017-06-26 at 1.17.30 PM.png