• KIRJAUDU & REKISTERÖIDY
Screen Shot 2017-06-26 at 1.06.06 PM.png
Screen Shot 2017-06-26 at 1.17.30 PM.png
unlease.png

Mahdollistaa menestyksen vauhdittamalla työssäoppimista

Kyky jalkauttaa nopeasti uusia ideoita, taitoja ja toimintamalleja on yritykselle menestyksen elinehto tämän päivän nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Vanhan ajattelutavan uudistaminen perinteisin keinoin on kallista ja aikaa vievää.

Wibe Academyn tehtävä on auttaa yrityksiä rakentamaan kriittistä osaamista entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen ketterän työssäoppimisen palvelun, joka yhdistää mobiilivideon ja mikro-oppimisen toisiinsa.  

Varmistaa osaamisen muutoksen hetkellä

Liiketoiminnan uudistaminen

Nopeuta uuden liiketoimintaprosessin omaksumista mobiilivideoiden avulla.

Järjestelmän käyttöönotto

Varmista uuden räätälöidyn järjestelmän onnistunut käyttöönottokoulutus.

Työntekijän perehdytys

Täytä osaamisvajeet kokemattomien ja kokeneiden työntekijöiden välillä.

Asiakkuuden kehitys

Lisää asiakkaasi henkilöstön osaamista nopean mikro-oppimisen keinoin.

Kumppaniverkoston koulutus

Tee kumppaneillesi helpoksi saavuttaa ja ylläpitää tärkeää osaamista.

Asiakaspalvelun kehitys

Kehitä online itsepalvelua videon avulla ja vähennä tarvittavan tuen määrää.

Asiakashyödyt

Nopeus

Nopeus

Luo lyhyistä videoista koostuva oppimateriaali paikasta ja ajasta riippumatta. Jaa uutta osaamista jopa seuraavaksi aamuksi. Viesti nopeasti uusia ideoita, ajatuksia ja asioita yhdessä sekä kollegoiden että kumppaneiden kanssa.

Helppous

Helppous

Tee työssäoppimisen kokemuksista entistä innostavampia. Valitse haluttu kohderyhmä ja lähetä ajankohtainen videosisältö nappia painamalla. Seuraa osallistumisaktiivisuuden kehitystä ja uusien asioiden oppimista sekä tiimi- että yksilötasolla.

Laatu

Laatu

Mittaa osallistumisaktiivisuutta ja osaamisen kehitystä. Löydä tiimeistä parhaat osaajat ja tehokkaimmat muutoksen edistäjät analysoimalla videoiden katselua ja tuottamista. Liitä videoiden oheen lyhyitä kyselyitä, joilla varmistetaan todellinen ymmärryksen taso kentällä ja kerätään palautetta osallistujilta.

Riskien hallinta

Riskien hallinta

Lisää ennakoitavuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Seuraa osaamisen kehitystä eri muutostilanteissa, kuten uuden järjestelmän käyttöönotossa, lakiuudistuksen jalkautuksessa tai vaikkapa uusien työntekijöiden työn ohjaamisessa reaaliajassa. Reagoi aina tarvittaessa ajoissa ongelmatilanteisiin.

icon wallet.png
Kustannustehokkuus

Vähennä muutosvastarintaa. Poista työssä tehtyjä virheitä ja helpota uusien asioiden omaksumista. Jalkauta muutokset oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeille ihmisille. Et maksa enää perinteisistä koulutuksesta vaan maksa siitä, että tarvittavat muutokset saadaan aikaan – ketterästi ja laadukkaasti.

Miten palvelumme toimii?
Aseta tavoitteet

1. Aseta tavoitteet

Jaa yhteiset tavoitteet ja suunnittele toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi.

Luo videot

2. Luo videot

Luo sarja lyhyitä videoita ja kristallisoi tärkeimmät asiat.

Rakenna viesti

3. Rakenna viesti

Rakenna viestisi videoiden ja oppimista tukevien kysymysten avulla.

Jaa viesti

4. Jaa viesti

Jaa viesti halutuille kohderyhmille.

Mittaa tulokset

5. Mittaa tulokset

Analysoi viestin etenemistä ja mittaa tuloksia reaali-aikaisesti.

Opi lisää
Asiakkaitamme
Palvelullamme on yli 31 000 tyytyväistä käyttäjää. Videoita on katsottu tähän päivään mennessä yhteensä yli 20.000 tuntia.
kesko.png
opteam.png
laatutakuu.png
faunatar.png
spectra.png
Framery-1.png
respecta.png
punnitse.png
avarn.png
kemi shipping.png
forever kuntoklubi.png
Lue asiakas-caseista
Screen Shot 2017-06-26 at 1.17.30 PM.png