Autamme parantamaan kohtaamisia työnantajan ja työntekijän välillä

Tuota vuorovaikutteisia pelikirjoja

Johtamisen tehtävänä on auttaa työntekijää onnistumaan tehtävässään, ja urheilumaailmasta jo tuttu lyhyitä videoita sisältävä pelikirja on tässä loistava väline.

Työpaikan pelikirjassa voidaan määritellä, miten työnantaja toimii, mitä työhön kuuluu sekä miten mikäkin työ ja työvaihe tehdään. Pelikirja on kokoelma parhaita käytäntöjä, miten työ kannattaa tehdä.

Pelikirjoja laaditaan mm. uuden työntekijän perehdyttämiseksi, päivitetyn strategian jalkauttamiseksi, myynnin tehostamiseksi, työturvallisuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi.

Wibe-academy-visualize-best-practices

Automatisoi pelikirjojen jakelu

Pelikirjojen avulla tavoitetaan ja ohjataan kenttähenkilöstö toimimaan esimerkiksi uuden työtehtävän, toimipisteen tai osaamisvaatimuksen mukaisesti.

Pelikirjojen jakelu on helppoa ja nopeaa perustuen esimerkiksi perehdytyksen työnkulkuun. Työntekoa ohjaavat ja aina ajantasalla olevat parhaat käytännöt voidaan ohjata automaattisesti oikeille henkilöille, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Vuorovaikutteisesti toimivia ja palautetta kerääviä pelikirjoja voidaan jaella automaattisesti myös potentiaalisille uusille työntekijöille. Näin voidaan tehostaa rekrytointia markkinoimalla kohdennetusti tiettyä toimia-alaa, työnantajaa tai työtehtävää.

Automatisoi pelikirjojen jakelu

Pelikirjojen avulla tavoitetaan ja ohjataan työntekijät toimimaan esimerkiksi uuden työtehtävän, toimipisteen tai osaamisvaatimuksen mukaisesti.

Pelikirjojen jakelu on helppoa ja nopeaa perustuen esimerkiksi perehdytyksen työnkulkuun. Työntekoa ohjaavat ja aina ajantasalla olevat parhaat käytännöt voidaan ohjata automaattisesti oikeille henkilöille, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Vuorovaikutteisesti toimivia ja palautetta kerääviä pelikirjoja voidaan jaella automaattisesti myös potentiaalisille uusille työntekijöille. Näin voidaan tehostaa rekrytointia markkinoimalla kohdennetusti tiettyä toimia-alaa, työnantajaa tai työtehtävää.

Mittaa suorituskyvyn kehitystä

Pelikirjojen käyttö mahdollistaa yrityksille uuden tavan mitata ja kehittää reaaliaikaisesti mm. henkilöstön työn tuottavuutta, vuokratyöntekijöiden sitoutumista tai työnantajamielikuvan paranemista.

Tyypillisiä mitattavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi osaamisen kehittämisen kustannukset ml. perehdytyskustannukset, sairaspoissaolotunnit/työtunnit, henkilöstökulut/liikevaihto, työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, henkilöstön vaihtuvuus ja sijoittuminen työnantajamielikuvatutkimuksissa.

Measure-results

Rekrytoi ja kehitä osaamista tehokkaammin!

Ota yhteyttä