Asiantuntijoiden avulla menestyksekkääseen kumppanuuteen

Wibe Survey – Kumppaniyhteistyön kartoitus

Wibe Survey on tarkoitettu myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaaville johtajille, jotka haluavat ymmärtää nopeasti myyntikanavan pullonkaulat ja saada valmiit ehdotukset kumppaniyhteistyössä esiintyneiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Wibe Survey on paras tapa aloittaa kumppaniyhteistyön kehitys, mikäli haluat lisätä merkittävästi kanavamyyntiä tai luoda yhdessä kumppaneiden kanssa entistä parempaa asiakaspalvelua. Palvelu sopii jokaiselle, joka huomaa kumppaniyhteistyössään viestintään, osaamiseen tai motivaatioon liittyviä haasteita.

Hyödyt
 • Löytää ja nostaa esiin pahimmat pullonkaulat
 • Tarjoaa priorisoidut kehitysehdotukset
 • Luo perustan toiminnan jatkuvalle kehittämiselle ja mittaamiselle

Wibe Survey toteutetaan yhden viikon tehoprojektina. Sen aikana haastattelemme asiakkaan ja heidän kanavakumppaneidensa avainhenkilöitä verkon yli. Hyödynnämme kartoituksen aikana Wibe Academy -kumppanuuden hallinnan ohjelmistoa. Projektin tuloksena syntyy asiakkaalle selkeä loppuraportti, joka käydään läpi kahden tunnin loppupalaverissa.

Wibe Growth – Kanavamyynnin kasvuohjelma

Wibe Growth on tarkoitettu erityisesti toimitusjohtajille ja tuote- tai palveluliiketoiminnasta vastaaville johtajille, jotka haluavat kasvattaa myyntiä ja kannattavuutta pitkäjänteisesti yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Wibe Growth on kasvuohjelma, jonka aikana kirkastetaan kanavamyynnin kasvutavoitteet ja mittarit, käyttöönotetaan yhteistyötä tehostavat työkalut ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet esimerkiksi tuotetietämyksen lisäämiseksi tai yhteismarkkinointikampanjoiden toteuttamiseksi. Palvelumme sopii jokaiselle, joka haluaa saavuttaa kunnianhimoiset kasvutavoitteet sitouttamalla kumppaneita entistä nopeammin, paremmin ja läpinäkyvämmin yhteistyöhön.

Hyödyt
 • Auttaa kumppaneita myymään enemmän
 • Parantaa asiakaskokemusta
 • Kehittää kumppanin tuoteosaamista
 • Varmistaa markkinointimateriaalien saatavuuden
 • Toimii myynnin tukena
 • Kerää palautetta reaaliaikaisesti
 • Mittaa ja analysoi yhteistyöhön sitoutumista

Kanavamyynnin kasvuohjelma kestää tyypillisesti yhdestä kolmeen vuotta. Hyödynnämme ohjelman aikana Wibe Academy -kumppanuuden hallinnan ohjelmistoa. Jokaiselle kasvuohjelmalle nimetään johtoryhmä, jonka tehtävänä on kokoontua säännöllisin väliajoin, ohjata ja kehittää toimintaa ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Wibe Engage – Avainkumppanin sitouttamisohjelma

Wibe Engage on tarkoitettu erityisesti strategisista kumppanuuksista ja niiden kehittämisestä vastaaville johtajille, jotka haluavat varmistaa kumppaninsa osaamisen ja motivaation olevan parhaalla mahdollisella tasolla.

Wibe Engage on sitouttamisohjelma, jonka aikana yritys tehostaa viestintää, tuottaa koulutusmateriaaleja ja jakaa osaamista avainkumppanin kanssa. Palvelumme sopii jokaiselle, joka haluaa syventää kumppanuutta tarjoamalla uusinta tuotetietoa, ohjeistusta, markkinointimateriaalia tai myynnintukimateriaalia vaivattomasti aina oikeille henkilöille, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Hyödyt
 • Varmistaa tiedon perillemenon
 • Tekee tuotteista helpommin myytäviä
 • Vähentää tukipyyntöjen määrää
 • Sertifioi kumppanin osaamisen
 • Luo pohjan kumppanuusohjelman rakentamiselle

Avainkumppanin sitouttamisohjelma kestää tyypillisesti koko kumppanuuden elinkaaren ajan. Hyödynnämme ohjelman aikana Wibe Academy -kumppanuuden hallinnan ohjelmistoa.