Wibe Academy -palvelun tietosuojaseloste
Päivitetty 11.05.2018

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (“tietosuoja-asetus”) sekä voimassaolevan kansallisen tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle (Wibe Academy -oppimisalustan käyttäjälle), palvelua omien koulutuksiensa toteuttamiseen käyttävälle organisaatiolle (“Sisällöntuottaja”) sekä valvovalle viranomaiselle.

Wibe Academy -palvelun käytön yhteydessä käyttäjän (rekisteröidyn) henkilötietoja kerätään Wibe Academy Oy:n rekisterinpitäjänä pitämään asiakasrekisteriin ja kunkin Sisällöntuottajan omaan koulutusrekisteriin. Koulutusrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Sisällöntuottaja.

Wibe Academy voi aika ajoin päivittää tätä tietosuojaselostetta. Voimassa oleva tietosuojaseloste löytyy palvelun verkkosivuilta www.wibeacademy.com.

2. Rekisteri ja rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi: Wibe Academyn asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Wibe Academy Oy, Y-tunnus 2618131-3
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Petri Koskinen
email: helpdesk@wibeacademy.com
postiosoite: Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki

3. Asiakasrekisteriin kerättävät henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus

Kun rekisteröidyt palvelun käyttäjäksi, Wibe Academy tallentaa henkilötietosi Wibe Academyn asiakasrekisteriin.

Wibe Academy käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimussuhde sinun ja Wibe Academyn välillä ja sopimussuhde Wibe Academyn ja sinulle koulutuksia ja muuta sisältöä kohdentavan Sisällöntuottajan välillä. Sinua koskevat henkilötiedot voivat sisältää kaikki tai osan seuraavista tiedoista:

– nimi
– sähköpostiosoite ja salasana
– tallentamasi profiilikuva
– osoitetiedot
– sukupuoli
– puhelinnumero
– syntymäpäivä
– kielivalinta

Jos kirjaudut palveluun Facebook-tunnuksilla, rekisteritietoihin lisätään Facebook-tunniste (token) ja tunnus(ID).

Näiden lisäksi Wibe Academy kerää ja käsittelee teknisiä ja verkkokäyttäytymistä kuvaavia tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun ja ovat siten henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat:

– Matkaviestinverkkoon, GPS:ään, kiinteään tai langattomaan tietoliikenneyhteyteen liittyvät sinua koskevat sijaintitiedot (paikkatiedot)
– Kaikki sinun palvelun käyttöä koskevat tiedot kuten aloitettujen ja suoritettujen koulutusten tiedot ja tiedon palvelun ja verkkosivujen käytöstä. Wibe Academyn verkkosivuilla ja palveluissa käytetään evästeitä ja vastaavia teknologioita verkkosivujen ja palvelun käyttäjien tunnistamiseen sekä verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seurantaan.

Wibe Academy käsittelee henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

– Palvelun tarjoamiseksi sinulle
– Wibe Academyn ja sinun tai sinulle Sisältöä kohdistaneen Sisällöntuottajan välisen asiakassuhteen hoitamiseksi
– Palvelun ylläpitoa, hallinnointia ja kehittämistä varten
– Seuratakseen Palvelun käyttöä ja käyttäjien käyttöehtojen mukaista toimintaa
– Palvelun käyttöä koskevaa tilastointia ja analysointia varten ja
– Kerätäkseen tietoja eri Sisällöntuottajien Sisällön käytöstä Palvelussa ja raportoidakseen Sisällön käytöstä Sisällöntuottajalle.

4. Sisällöntuottajan koulutusrekisteriin kerättävät henkilötiedot

Palvelua käyttävän Sisällöntuottajan koulutusrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot, kun käytät Sisällöntuottajan sinulle kohdentamaa Sisältöä:
– nimi
– sähköpostiosoite
– profiilikuva
– tiedot sinulle kohdennetuista Sisällöistä
– tiedot aloittamistasi ja ja suorittamistasi Sisällöntuottajan koulutuksista ja muista käyttämistäsi Sisällöistä, Sisällön käyttöajoista, -paikoista ja käytetystä päätelaitteesta

Sisällöntuottaja voi kyselytyökalun avulla kerätä sinulta myös muita henkilötietoja, joita Sisällöntuottaja tarvitsee sinulle tarjoamansa koulutuksien ja muun Sisällön tarjoamisen yhteydessä. Sisällöntuottaja on rekisterinpitäjä omalle koulutusrekisterilleen. Mikäli sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn Sisällöntuottajan koulutusrekisterissä, ota yhteyttä suoraan sinulle Sisältöä tarjonneeseen Sisällöntuottajaan.

5. Henkilötietojen luovutus

Wibe Academy voi luovuttaa henkilötietoja (mukaanlukien tiedot palvelussa sinulle tarjotuista Sisällöistä, aloittamistasi ja suorittamistasi koulutuksista ja muista käyttämistäsi Sisällöistä, Sisällön käyttöajoista, -paikoista ja käytetystä päätelaitteesta) sellaiselle Sisällöntuottajalle, joka on tarjonnut sinulle kyseisen Sisällön.

Wibe Academy voi anonymisoida henkilötietoja siten, ettei sinua voida tunnistaa tiedoista ja sen jälkeen luovuttaa tällaisia anonyymejä tietoja kolmansille osapuolille.

Wibe Academy voi luovuttaa Henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille, mikäli tämä on välttämätöntä voimassaolevan lain tai määräyksen noudattamiseksi. Wibe Academylla on oikeus siirtää henkilötietoja kumppaneilleen palvelun toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Palveluntarjoaja käyttää alihankkijoita palvelun toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun toteuttamiseksi.

Wibe Academy ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Wibe Academy voi kuitenkin luovuttaa ETA-alueen ulkopuoliselle koulutusrekisterin rekisterinpitäjänä toimivalle Sisällöntuottajalle nimesi, sähköpostiosoitteesi ja kaikki kerätyt tiedot kyseisen Sisällöntuottajan sinulle tarjoaman Sisällön käytöstä.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tietää, mitä Henkilötietoja sinusta on kerätty Wibe Academyn asiakasrekisteriin ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Sinulla on oikeus pyytää Wibe Academyä oikaisemaan virheelliset tiedot tai poistamaan henkilötiedot, joiden käsittelyyn ei ole enää pätevää perustetta. Mikäli sinä poistat tai vaadit, että Palveluntarjoaja poistaa kaikkia sinua koskevat Henkilötiedot, et voi enää käyttää Palvelua. Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä sekä pyytää itse toimittamiesi tietojen siirtoa sähköisessä muodossa. Mikäli katsot että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käyttöön liittyen, tai mikäli haluat tarkistaa Palveluntarjoajan asiakasrekisterissä olevat henkilötietosi, taikka haluat muutoin käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä Palveluntarjoajaan sähköpostitse osoitteessa: helpdesk@wibeacademy.com.

Voit tarkastella omaa käyttäjäprofiiliasi kirjautumalla palveluun. Voit myös muuttaa, päivittää tai poistaa itse antamiasi henkilötietoja.

7. Henkilötietojen säilytys ja suojaus

Wibe Academy säilyttää henkilötietojasi asiakasrekisterissä niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Kaikki henkilötiedot on tallennettu sähköisessä muodossa Wibe Academyn omiin tai alihankkijoiden palvelukeskuksiin, jotka sijaitsevat ETA-alueella. Rekisterinpitäjä on suojannut henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla suojakeinoilla. Asiakasrekisteriin pääsy on rajattu vain käyttäjätunnuksilla ja salasanalla tunnistetuille työntekijöille ja alihankkijoille, joilla on tarve käyttää tietoa työtehtäviensä hoitamiseksi.